löst blad att fästa runt ljus.

Bocka foten och skruva fast i stubbe eller annat underlag.