”Kunde vi utveckla vinterpäls, beta gräs eller använda fotosyntes så skulle vi bo i en glänta i skogen”

Om oss

Stålhetta är ett familjeföretag från Västerbotten som formger och tillverkar produkter för hem & trädgård.
Bakom Stålhetta finns trädgårdsmästaren Eva Larsson och trädgårds anläggaren Alexander Larsson.
Själva tillverkningen utförs i Västerbotten. Mönster och former laserskärs och bearbetas sedan av oss för hand.

En grund att stå på

Idéerna bakom Stålhettas formgivning grundlades redan under 60-talet, längs den röda tråd av upplevelser som gick genom skogen, ängen och vattendragen. Naturen kring byn var vårt spännande och trygga barndomsland mot vilket resten av livet avspeglat sig. Att jobba med Stålhettas naturformer är som att komma hem.

I vår kollektion av Nordiskt växtmaterial finns vilda blommor, örter och våra kära ogräs.

Vi tror på ett igenkännande

Stålhetta har funnits sedan 2016. Vi har samtalat mycket om varför vi berörs av olika miljöer, bilder och föremål där naturen är gestaltad. Historiskt sett har våra ogräs, vattendrag och träd varit livsviktiga för oss. Vi tror på ett minne, ett uråldrigt igenkännande som signalerar trygghet och överlevnad. Vi skulle bli glada om vi genom vår formgivning fick er att känna samma glädje och ödmjukhet som naturen slösat på oss genom åren.

Bygga bo                     

Vi tänker ofta på skogen.  I bakhuvudet ruvar den som den stora välkomnande pausen frånrutiner, deadlines och visade framfötter. Kunde vi utveckla vinterpäls, beta gräs eller använda fotosyntes så skulle vi bo i en glänta i skogen.
 Under tiden funderar vi på hur vi kan ta in skogen, mossen och tjärnen till våra hem istället. 
Kanske, utan att tänka på det skapar vi en imaginär skog hemma i form av kvistar, blommor, trägolv, mancaves,  fondväggar och snäckor i badrum. Gemensamt för många är upplevelsen av att naturen är en trygg plats där vi hör hemma och ger tillvaron en mening.

Teorier

Svaret på dessa funderingar kan bara bli antaganden från vår sida.
Behovet av trygghet är den röda tråden som går genom skogen, ängen och vattendraget. Historiskt sett går dessa känslor tillbaka från då människan strövade på savannerna!
Professorerna Kaplan och Ulrich på SLU har med sina forskningsresultat kommit fram med en teori om varför naturen påverkar oss positivt. Deras angreppssätt är evolutionärt och menar att naturtyper som liknar den natur som omgav människan i hennes »urhem« och gav henne signalen för trygghet och faran över, fortfarande existerar hos den moderna människan.